Detta är Lean

Genom att använda tydligt, koncist språk och insiktsfulla exempel har boken gett privatpersoner såväl som hela organisationer förståelse för Lean.

Om ”detta är lean”

Effektivitetsparadoxen

Lösningen på effektivitetsparadoxen

Lean är den mest utbredda management-filosofin av vår tid och är närvarande i alla branscher, men konceptet är fortfarande vagt definierat och allmänt missförstått.

Detta är Lean – Lösningen på effektivitetsparadoxen lanserades i oktober 2011, den har sålts i över 220,000 exemplar och finns översatt till 14 olika språk. Den är därmed en av Sveriges bäst säljande managementböcker genom tiderna. Genom att använda tydligt, koncist språk och insiktsfulla exempel har boken gett privatpersoner såväl som hela organisationer förståelse för vad lean egentligen är.

Boken introducerar idén om effektivitetsparadoxen, och hävdar att organisationers förståelse för vad effektivitet innebär är felaktig. Organisationer tenderar att fokusera för mycket på att utnyttja resurser effektivt – den traditionella och vanligaste formen av effektivitet – vilket leder till ökat merarbete, dvs. arbete som inte tillför kunden något värde. Konsekvensen av att organisationer försöker vara effektiva (vara upptagna) är att de blir mer ineffektiva.

Författarna

Niklas & Pär

Niklas Modig

Har forskat på Handelshögskolan i Stockholm sedan 2004 och var gästforskare vid University of Tokyo mellan 2006 och 2008. Tack vare flytande japanska, fick Niklas möjligheten att spendera tusentals timmar inne Toyotas serviceorganisation i ett försök att förstå hur dess filosofi kan tillämpas i icke-tillverkande sammanhang. Niklas har intagit en ledande position som en inspirerande föreläsare inom områdena lean service och lean management.

www.niklasmodig.com

Pär Åhlström

Håller Torsten och Ragnar Söderbergs professur i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har tidigare haft befattningar vid Chalmers tekniska högskola och London Business School. Med 20 års erfarenhet av att forska i Lean, är han en av pionjärerna inom området. Han publicerar ofta på Lean inom tillverkning, produktutveckling och nu senast inom tjänstesektorn. Hans forskning är ofta hänvisad till, och han är också en prisbelönt lärare.

www.parahlstrom.com

Britta Wallgren

Landschef Capio i Sverige

”Detta är lean är en mycket bra introduktion till lean och har hjälpt oss att skapa ett gemensamt språk genom hela organisationen. Nu förstår alla den verkliga innebörden av våra två huvudprinciper: ’flöde – i rätt tid’ och ’kvalitet i alla led’.”

Professor Takahiro Fujimoto

University of Tokyo

”Lean är enkelt att ta till sig, men att verkligen förstå den korrekta innebörden av konceptet är desto svårare. Detta är Lean lyckas förklara själva kärnan av denna mycket viktiga managementfilosofi och är en av de mest koncisa, lättförståeliga och underhållande böckerna inom sitt område.”

Professor Bob Emiliani

Central Connecticut State University

”Detta är Lean är ett fantastiskt nyskapande bidrag till vårt fält. Den lägger fram idéer och koncept på ett enastående sätt och jag lärde mig mycket nytt under läsningen. Det är en riktigt bra bok. Jag önskar att det var jag som hade skrivit den.”

Beställ boken

Köp en

Beställ ett fysiskt exemplar av boken

Adlibris Bokus

Beställ E-boken

iTunes Dito

Beställ flera exemplar av boken

Köp flera

Universitetslärare? Ni kan få gratis kopior, kontakta oss för mer information.

Köp minst fem böcker och få rabatt, frakten ingår!

5 – 9 böcker, 199 SEK styck per styck

10 – 29 böcker, 179 SEK styck per styck

30+ böcker, 159 SEK styck per styck

Company edition

Get a tailor-made version of the book

Creating a common mindset

Companies and organizations began to use This is Lean as a tool for developing a common understanding. Top-management teams read the book and used it as a base for discussion when evaluating if lean was something they should implement. Some companies distributed the book to all managers within their organization with the message “this should be our view of what lean is”. Other companies took this further and 100% of employees read the book.

In response, we developed a “Company edition” which is a tailor-made version of the book. It can include a number of company-specific “add-ons” and contributions. For example, the company’s logo can appear on the cover and a specific foreword can be written by a company representative, usually the CEO. It can also include texts written by the top-management team between chapters.

A company edition can be tailor-made in any way the company chooses to suit their individual needs. By including company-specific information, it is no longer just a book, it becomes an asset in the development of the company. It serves as a symbol for the whole transformation program, “this is our way forward”.

For more information about Company Editions, please contact info@rheologica.com